Zamestnanci
Sem vložte podnadpis

Pedagogický zbor v školskom roku 2014/2015

Pedagogický zbor v školskom roku 2016/2017

Pedagogický zbor v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2019/2020 pracujú v ZUŠ Dunajská Streda títo pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Katarína Kollár - riaditeľka školy

Mgr. Mikulášeková Adriana DiS. art.-zástupkyňa riaditeľky   

 • Mgr. Aradský Richard - výtvarný odbor 
 •  Banyák Jozef - bicie 
 •  Mgr. Bazsó Horváthová Zuzana DiS. art. - zobcová flauta, priečna flauta, HN 
 •  Mgr. art. Csiba Peter- zobcová flauta, trúbka, saxofón, klarinet 
 •  Farkašová Natália DiS. art.- gitara 
 •  Fejesová Katarína -klavír
 •  Mgr.art. Ferdics Béla výtvarný odbor 
 •  Fitosová Andrea- klavír, korepetícia 
 •  PaedDr. Holéczyová Klára- HN 
 •  Horváthová Eva DiS. art. - klavír 
 •  Horváthová Tímea DiS. art.- tanečný odbor 
 •  Kevická Tünde DiS. art. - spev, HN 
 •  PaedDr. Kollár Katarína DiS. art. - spev, HN
 •  Mgr. Kordoš Jozef - výtvarný odbor
 •  Ladzianska Pilátová Zuzana- husle 
 •  Lelkesová Beáta DiS. art.- klavír, HN 
 •  Mgr. Lipcsey Hildegarda- klavír 
 •  Madocsai Kardoš Klaudia- literárno-dramatický odbor 
 •  Mgr.art. Mezei Ernest - klavír, korepetícia 
 •  Mgr. Mikulášeková Adriana DiS. art. - klavír, spev, HN zástupkyňa riaditeľky
 •  Mgr. Nagy Ivan - tanečný odbor 
 •  Mgr. Nagyová Marcela - výtvarný odbor 
 •  Mgr. Nagyová Melinda - tanečný odbor 
 •  Némethová Barbora DiS. art. - spev, akordeón 
 •  Ráczová Zuzana DiS. art. - husle, klavír 
 •  Sziklai Krisztina - literárno-dramatický odbor
 •  Mgr. Šabo Juraj DiS. art.- gitara 
 •  Takácsová Erika DiS. art.- klavír 
 •  Tóthová Eleonóra DiS. art. - klavír 
 •  Mgr. Zsemlyeová Anita DiS. art. - klavír, korepetícia, HN