Zamestnanci

Sem vložte podnadpis

e-mail kontakty pedagógov školy:

PaedDr. Katarína Kollár - riaditeľka školy - zusmai.ds@gmail.com

Mgr. Mikulášeková Adriana DiS. art. - zástupkyňa riaditeľky - zusmai.ds@gmail.com

Aradský Richard - a.richiee@gmail.com

Banyák Jozef ml.- jozef.banyak@azet.sk

Csiba Peter - csiba@rap-company.eu

Mertus Natália - thera1@azet.sk

Fejesová Katarína - katifejes67@gmail.com

Ferdics Béla - skmertem@gmail.com

Fitosová Andrea - klavirzus@gmail.com

Iván András - ivandras918@gmail.com

Németh Horváth  Tímea - timeahorvath9999@gmail.com

Bazsó Horváthová Zuzana - zuzana.b.horvathova@gmail.com

Kollár Katarína - katic@zoznam.sk

Lelkesová Beáta - bmail@stonline.sk

Madocsai Kardoš Klaudia - tucsok231@gmail.com

Mezei Ernest - mezeierno82@freemail.hu

Mikulášeková Adriana - amikulasekova@zoznam.sk

Nagyová Marcela - marcela.nagyová1@gmail.com

Nagyová Melinda - volner.melinda@gmail.com

Némethová Barbora - voxcamerata2011@gmail.com

Šabo Juraj - sabojurko@gmail.com

Tóthová Eleonóra - t.nora@azet.sk

Ladzianská Pilátová Zuzana  - malasue@gmail.com

Zsemlyeová Anita  - anitazs@centrum.sk

Kevická Tünde - tundekevicka@gmail.com

Pedagogický zbor v školskom roku 2014/2015

Pedagogický zbor v školskom roku 2016/2017

Pedagogický zbor v školskom roku 2018/2019