Zamestnanci
Sem vložte podnadpis

Pedagogický zbor v školskom roku 2014/2015

Pedagogický zbor v školskom roku 2016/2017

V školskom roku 2016 / 2017 pracujú v ZUŠ Dunajská Streda títo pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Katalin Kollár - riaditeľka školy, spev

Banyák Jozef - bicie nástroje
Mgr. art. Csiba Peter - dychové nástroje
Farkašová Natália DiS.art - gitara
Fejesová Katarína - klavír
Mgr.art. Ferdics Béla - výtvarný odbor
Fitosová Andrea - klavír
Horváthová Eva DiS.art - klavír
Horváthová Tímea DiS.art - tanečný odbor
Mgr. Zuzana Bazsó Horváthová, DiS.art - dychové nástroje
Kevická Tünde DiS.art - spev - MD
Mgr. Kordoš Jozef - výtvarný odbor
Mgr.art. Kovácsová Eva
Lelkesová Beáta - klavír
Mgr. Lipcsey Hildegarda - klavír
Madocsai Kardoš Klaudia - literárno-dramatický odbor
Mgr.art. Mezei Ernest - klavír
Bc. Mikulášeková Adriana DiS.art - klavír
Mgr. Nagy Ivan - tanečný odbor
Mgr. Nagyová Marcela - výtvarný odbor
Mgr. Nagyová Melinda - tanečný odbor
Némethová Barbora DiS.art - spev
Ráczová Zuzana DiS.art - husle, klavír
Mgr. Šabo Juraj DiS.art - gitara
Takácsová Erika DiS.art - klavír
Tóthová Eleonóra DiS.art - klavír