Zamestnanci

Sem vložte podnadpis

e-mail kontakty pedagógov školy:

Aradský Richard - a.richiee@gmail.com

Banyák Jozef ml.- jozef.banyak@azet.sk

Csiba Peter - csiba@rap-company.eu

Mertus Natália - thera1@azet.sk

Fejesová Katarína - katifejes67@gmail.com

Ferdics Béla - skmertem@gmail.com

Fitosová Andrea - klavirzus@gmail.com

Iván András - ivandras918@gmail.com

Németh Horváth  Tímea - timeahorvath9999@gmail.com

Bazsó Horváthová Zuzana - zuzana.b.horvathova@gmail.com

Kollár Katarína - katic@zoznam.sk

Lelkesová Beáta - bmail@stonline.sk

Madocsai Kardoš Klaudia - tucsok231@gmail.com

Mezei Ernest - mezeierno82@freemail.hu

Mikulášeková Adriana - amikulasekova@zoznam.sk

Nagyová Marcela - marcela.nagyová1@gmail.com

Nagyová Melinda - volner.melinda@gmail.com

Némethová Barbora - voxcamerata2011@gmail.com

Šabo Juraj - sabojurko@gmail.com

Tóthová Eleonóra - t.nora@azet.sk

Ladzianská Pilátová Zuzana  - malasue@gmail.com

Zsemlyeová Anita  - anitazs@centrum.sk

Kevická Tünde - tundekevicka@gmail.com

Pedagogický zbor v školskom roku 2014/2015

Pedagogický zbor v školskom roku 2016/2017

Pedagogický zbor v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2019/2020 pracujú v ZUŠ Dunajská Streda títo pedagogickí zamestnanci:

PaedDr. Katarína Kollár - riaditeľka školy

Mgr. Mikulášeková Adriana DiS. art.-zástupkyňa riaditeľky   

 • Mgr. Aradský Richard - výtvarný odbor 
 •  Banyák Jozef ml. - bicie 
 •  Mgr. Bazsó Horváthová Zuzana DiS. art. - zobcová flauta, priečna flauta, HN 
 •  Mgr. art. Csiba Peter- zobcová flauta, trúbka, saxofón, klarinet 
 •  Mertus Natália DiS. art.- gitara 
 •  Fejesová Katarína -klavír
 •  Mgr.art. Ferdics Béla výtvarný odbor 
 •  Fitosová Andrea- klavír, korepetícia 
 •  Horváth Németh Tímea DiS. art.- tanečný odbor 
 •  Kevická Tünde DiS. art. - spev, HN 
 •  PaedDr. Kollár Katarína DiS. art. - spev, HN
 •  Mgr. Aradský Richard - výtvarný odbor
 •  Ladzianska Pilátová Zuzana- husle 
 •  Lelkesová Beáta DiS. art.- klavír, HN 
 •  Madocsai Kardoš Klaudia- literárno-dramatický odbor 
 •  Mgr.art. Mezei Ernest - klavír, korepetícia 
 •  Mgr. Mikulášeková Adriana DiS. art. - klavír, spev, HN zástupkyňa riaditeľky 
 •  Mgr. Nagyová Marcela - výtvarný odbor 
 •  Mgr. Nagyová Melinda - tanečný odbor 
 •  Némethová Barbora DiS. art. - spev, akordeón  
 •  Sziklai Krisztina - literárno-dramatický odbor
 •  Mgr. Šabo Juraj DiS. art.- gitara  
 •  Tóthová Eleonóra DiS. art. - klavír 
 •  Mgr. Zsemlyeová Anita DiS. art. - klavír, korepetícia, HN