Tanečný odbor

Sem vložte podnadpis

Cieľom tanečnej výchovy je harmonický pohyb. Je to pohyb kultivovaný, vytváraný z vnútorného pocitu, z určitej predstavivosti a hudobného zážitku. V každodennom živote je pohyb popretkávaný tanečnými prvkami; napr. zatočenie sa, veselý výskok, poskoky - sú prejavy radosti. Vypracovanie tela - správne držanie, ovládanie hlavy, rúk si vyžaduje neustále cvičenie. Pri tanečnej výchove detí rozvíjame súčasne aj ich hudobné cítenie.