Talentum

občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Dunajskej Strede

TALENTUM - občianske združenie pri Základnej umeleckej škole v Dunajske Strede

Cieľom združenia je uspokojovanie záujmov a potrieb spojených komplexnou výučbou žiakov ZUŠ v Dunajskej Strede, najmä podporovať:

- školské akcie spojené s návštevami družobných škôl

- školské súťaže, účasť žiakov a učiteľov na týchto súťažiach

- usporadúvanie koncertov

- nákup hudobných nástrojov s príslušenstvom ako aj hudobnín

- žiakov ZUŠ v Dunajskej Strede dosahujúcich výborné študijné výsledky-udelenie ceny " TALENT ROKA "

Členmi združenia sú pedagógovia ZUŠ.