Literárno-dramatický odbor

Dramatická výchova je pojem, ktorý zahŕňa v sebe výchovu pomocou divadelných hier, ako aj výchovu zameranúna percepciu dramatických a divadelných hier. Spájajú sa v ňom všetky ľudské prejavy, v ktorých možno nájsť charakteristické prvky dramatického procesu, ako sú pozorovanie, stvárnenie, napodobňovanie, vyvolaná aleboaktuálna interakcia, ľudský hlas a hudobné tóny, určitý jazyk, telo, priestor a čas, ako aj organizovaná ľudská činnosť.