Základná umelecká škola v Dunajskej Strede

Poplatky za štúdium

v školskom roku 2021/2022

Hudobný, tanečný, výtvarný, liter.-dramatický odbor

Individuálne vyučovanie

Kolektívne vyučovanie

ŠPD-študujúci, indiv., kolek.

ŠPD-pracujúci, indiv., kolek.


50€/polrok

35€/polrok

50€/polrok

90€/polrok

 

Žiaci s 2 hlavnými predmetmi HO

75€/polrok

Traja súrodenci platia polovicu školného


Nepovinný poplatok-príspevok rodičovského združenia

10€/rok

IBAN: SK41 5200 0000 0000 0530 6770


Základná umelecká škola v Dunajskej Strede