Základná umelecká škola v Dunajskej Strede

Poplatky za štúdium

v školskom roku 2022/2023

Individuálne vyučovanie - 50 EUR/polrok

Skupinové vyučovanie - 35 EUR/polrok

ŠPD-študujúci - 50 EUR/polrok

ŠPD-pracujúci - 90 EUR/polrok

Žiaci s 2 hlavnými predmetmi - Hudobný odbor - 75 EUR/polrok

Traja súrodenci platia polovicu školného

Príspevok ZRŠ - 10 EUR/rok

Príspevok na hyg. potreby - 1 EUR/rok

IBAN: SK69 7500 0000 0040 3035 1520

Základná umelecká škola v Dunajskej Strede