Hudobný odbor

Sem vložte podnadpis

Na našej škole už od jej vzniku funguje hudobný odbor, veď aj samotná škola niesla v počiatkoch názov Hudobná škola. Cieľom hudobného odboru je poskytovať hudobné vzdelanie a umožniť absolventom zužitkovať u nás osvojené vedomosti v rôznych oblastiach života. Milovníkov hudby vychovávame formou individuálneho nástrojového a skupinového vyučovania.

Vložte svoj text