Základná umelecká škola                v Dunajskej Strede       

Riaditeľstvo ZUŠ v Dunajskej Strede Vám oznamuje, že  dňa 29. októbra 2018 udeľuje pre žiakov školy riaditeľské voľno.

A Művészeti Alapiskola igazgatósága értesíti Önöket, hogy 2018 október 29-én az iskola diákjai számára igazgatói szabadot rendel el.

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com