Základná umelecká škola                v Dunajskej Strede       


Oznam o voľnom pracovnom mieste

 • Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6 92901 Dunajská Streda
 • Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

 • - Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na husliach
 • - Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri

 • - Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním výtvarná výchova

 • - Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na akordeóne

 • Korepetítor (tanečného odboru)

 • Pracovný úväzok: dohoda o pracovnej činnosti
 • Predpokladaný nástup do práce: od 2.9.2019
 • Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov(138/2019 Z.z. od 1.9.2019), prax je vítaná
 • Požadované doklady:
 • - Motivačný list (žiadosť o prijatie do zamestnania)
 • - Aktuálny štruktúrovaný životopis s uvedením štúdia, odbornej praxe a       kontaktných údajov uchádzača
 • - Kópie dokladov o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre príslušný druh školy
 • - Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Ďalšie súvisiace požiadavky:
 • Občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, základy IKT, zodpovedný prístup k práci
 • Akceptované budú písomné žiadosti so všetkými požadovanými dokladmi doručené na adresu: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6 92901 Dunajská Streda do 30.8.2019 do 9.00.
Kontakt, informácie: tel.: 031/5522686, email: zusmai.ds@gmail.com

6

__________________________________________________________________________________________

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com