Základná umelecká škola                v Dunajskej Strede       

Zápis žiakov - Beiratkozás na rok 2018/2019


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Dunajskej Stredeoznamuje milým rodičom, že zápis
na školský rok 2018/2019 bude

5., 6. a 7. júna 2018 od 14,00 do 17,00 h

v budove školy ( Smetanov háj 283/6 ).


Prijímame žiakov na odbory:
Hudobný: klavír, husle, gitara, akordeón, spev, zborový spev (od 14 rokov),
dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón), bicie nástroje
Výtvarný: kresba, maľba, grafika, modelovanie,
keramika, dekoračné práce, textil, počítačová grafika
Tanečný: ľudový tanec, klasický balet, moderný tanec
Literárno-dramatický odbor: oddelenie slovesné
Informácia: tel. 031/552 2686


A Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskola igazgatósága értesíti a kedves szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre a beiratkozás 

2018. június 5., 6. és 7-én lesz 14,00 - 17,00 

óráigaz iskola épületében ( Smetana liget 283/6 )


Jelentkezni a következő szakokra lehet:

Zene : zongora, hegedű, gitár, harmonika, ének, karének 14 éves kortól,fúvós hangszerek (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon), ütős hangszerek. 

Képzőművészet : rajz, festészet, grafika, mintázás,dekorációs munkák, kerámia, textil, számítógépes grafika

Tánc : népi tánc, klasszikus balett, modern tánc

Dráma: színjátszás, beszédkészség fejlesztés

Információ: tel. 031/552 2686

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com