Základná umelecká škola-Művészeti Alapiskola
           Dunajská Streda    

2%

Vážení rodičia, priatelia školy! Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu a zároveň Vás láskavo žiadame o opätovný 2% príspevok z vašich daní na podporu nášho občianskeho združenia TALENTUM. S úctou vedenie OZ TALENTUM a pedagógovia školy.

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!Köszönjük eddigi támogatásukat! Szeretnénk megkérni Önöket, hogy adójuk 2%-val idén is járuljanak hozzá az iskolánk mellett működő polgári társulás, a TALENTUM működéséhez.Tisztelettel a TALENTUM vezetősége és az iskola tanárai

Školné na  rok 2023/2024

Absolventi v školskom roku 2022/2023

2%

Vážení rodičia, priatelia školy!

Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu podporu a zároveň Vás láskavo žiadame o opätovný 2% príspevok z vašich daní na podporu nášho občianskeho združenia TALENTUM. 

S úctou vedenie OZ TALENTUM a pedagógovia školy.

Tisztelt Szülők, Iskolabarátok!
Köszönjük eddigi támogatásukat! Szeretnénk megkérni Önöket, hogy adójuk 2%-val idén is járuljanak hozzá az iskolánk mellett működő polgári társulás, a TALENTUM működéséhez.
Tisztelettel a TALENTUM vezetősége és az iskola tanárai


Elektronická prihláška do ZUŠŽiadame vážených rodičov, aby do budovy školy nevstupovali. Výnimka sa vzťahuje iba na rodičov žiakov prípravných, prvých a druhých ročníkov, a rodičov novoprijatých žiakov. 

Ďakujeme za pochopenie a budúcu úspešnú spoluprácu!

Vedenie ZUŠ-MAI v Dunajskej Strede60. výročie založenia ZUŠ-MAI Dunajská Streda

Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr.h.c. Ing.Tibor Mikuš, PhD. udelil pamätnú medailu predsedu TTKS nášmu občianskemu združeniu TALENTUM za prínos v oblasti kultúry. Ďakujeme

Konečne si viem zahrať svoje obľúbené pesničky.

Netradičný prístup k výuke a super učitelia. Moc ďakujem!

Moja dcéra sa nemôže dočkať každej ďalšej lekcie. :)


Zavolajte nám: +421 (0)31/552 2686
Napíšte nám: zusmai.ds@gmail.com